Týdenní plán od 5. 9. do 9. 9. 2016

Český jazyk

 • Aktivizace učiva z 1. třídy – písmeno, slabika, slovo věta
 • Vlastní jména osob
 • Sloh – Řazení vět, popis dne

Čtení

 • Vázané čtení
 • Malý čtenář str. 6- 10, Čítanka str. 5 a 6

Psaní

 • Velká a malá písmena abecedy, číslice
 • Písanka str. 1-3

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
 • PS str. 1-4

Prvouka

 • Škola – chování ve vyučování  a o přestávce
 • Měsíce školního roku
 • Uč. str. 4, 5 a PS str.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – záložka

Výtvarná výchova

 • Kresba – Moje prázdniny

Hudební výchova

 • Nácvik písně Okolo Frýdku

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 •   7. 9. – Plavecký výcvik, informace na letáku a na El-ce.
 • 15. 9. – Společná třídní schůzka v 16,15.
Třídní učitelka Jitka Hlaváčková
Back To Top