Týdenní plán od 1. 9. do 2. 9. 2016

Český jazyk

  • Vydávání učebnic a pracovních sešitů

Psaní

  • Nevyučuje se

Matematika

  • Nevyučuje se

Prvouka

  • Nevyučuje se

Pracovní vyučování

  • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

  • Školní řád

Hudební výchova

  • Nevyučuje se

Tělesná výchova

  • Poučení o bezpečnosti a chování ve škole

Doplňující informace pro rodiče

     1.  1. 9. –  zahájení vyučování v 7.45 (bez aktovek), konec v 8.30.

     2.  2. 9. – vydávání učebníc a pracovních sešitů, poučení o bezpečnosti a chování ve škole, školní řád.

     3.  5. 9. – žáci si přinesou NEPODEPSANÉ sešity pro 2. ročník.

     4. 7. 9. začíná dětem plavecký výcvik – podrobné info na El-ce.

     5. Pravidelně sledujte El-ku.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top