Týdenní plán od 12. 9. do 16. 9. 2016

Český jazyk

 • Věta, slovo, slabika
 • Jména osob a zvířat
 • Uč. str. 9-13
 • Sloh – Oslovení, pozdrav

Čtení

 • Čtení delších textů
 • Čtení s porozuměním
 • Malý čtenář str. 14-19 

Psaní

 • Fixace tvarů malých psacích písmen – l, e, b
 • Písanka str. 4-5

Matematika

 • Sčítání s přechodem desítky (9 +)
 • Procvičování + a – do 20 bez přechodu desítky
 • PS str. 5 a 6

Prvouka

 • Život ve škole
 • Měsíce školního rlku
 • PS str. 7, 8 a 9

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – dopravní značky

Výtvarná výchova

 • Pozorování přírody – Odlet vlaštovek

Hudební výchova

 • Nácvik písně Lítala si vlaštověnka

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • 14. 9. – Plavecký výcvik
 • 15. 9. – Společná třídní schůzka v 16,15

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Věta Záměna sčítanců Školní rok
Počet slov ve větě Přičítáme k 9 Zaměstnanci školy
Co už umíme

Pexeso

Umíme se chovat slušně?
Rébusy     
   

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top