Týdenní plán od 5. 9. do 9. 9. 2016

Český jazyk

 • Aktivizace poznatků z 1. ročníku

Čtení

 • Zaměření se na čtení s pochopením obsahu

Psaní

 • Opakování písmen
 • Písanka str. 1 až 4

Matematika

 • Opakování sčítání a odčítání do 20
 • PS str. 1,2

Prvouka

 • Jsem školák

Pracovní vyučování

 • Skládání papíru – lodička

Výtvarná výchova

 • Zážitek z prázdnin, kresba

Hudební výchova

 • Píseň Vlny a vlnky

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

 

Dne 7. 9. 2016 jedeme plavat. Potvrzení o zdravotní způsobilosti Vašeho dítěte odevzdejte v pondělí. Bližší informace o plavání budou na Elce.

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český Matematika
Pexeso Počítáme do 20
Čtení ve 2. ročníku Počítáme do 20

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top