Týdenní plán od 1. 9. do 2. 9. 2016

Český jazyk

 • Vyprávění

Čtení

 • Nevyučuje se

Psaní

 • Nevyučuje se

Matematika

 • Rozdávání učebnic, podepisování

Prvouka

 • Rozdávání pracovních sešitů

Pracovní vyučování

 • Poučení o bezpečnosti

Výtvarná výchova

 • Školní řád

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Poučení o bezpečnosti

Doplňující informace pro rodiče

 • 1. 9. 2016 zahájení školního roku v 7.45 hod, ukončení v 8. 30 hod. Děti nemusí mít aktovku a přezůvky.
 • 2. 9. 2016 rozdávání učebnic a pracovních sešitů, poučení o bezpečnosti a chování ve škole, školní řád.
 • 5. 9. 2016 si děti přinesou nepodepsané sešity, kufřík, cvičební úbor a podepsaný pytlík na přezůvky, který zůstane v šatně.
 • 7. 9. 2016 pojedeme plavat. Lísteček s informacemi děti dostanou v pátek.
 • Začíná školní rok, tak prosím sledujte elku.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top