Týdenní plán od 12. 9. do 16. 9. 2016

Český jazyk

 • Věty, slova, počet slov ve větě
 • JČ str. 9 až 13
 • Sloh: pozdravy

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací  přiměřeným tempem
 • Čítanka str. 15, 16, 24, 28, 30, 31

Psaní

 • Opakování velkých písmen

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 10, sčítání a odčítání do 20 bez přechodu
 • PS str. 4, 5

Prvouka

 • Práva a povinnosti žáka
 • PS str. 7, 8, 9

Pracovní vyučování

 • Stříhání, lepení Naše škola

Výtvarná výchova

 • Moje aktovka, dokončení práce

Hudební výchova

 • Seznámení se s notovým zápisem

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

 

 • 15. 9. 2016 v 16.15 hod. se konají společné třídní schůzky.
 • Do Pv budou děti potřebovat letáky se školními potřebami nebo s nábytkem např. Jysk
Jazyk český Matematika Prvouka
Počet slov ve větě Záměna sčítanců Jsem školák
Počet vět v článku Luštěnky  
     
     

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top