Týdenní plán od 5. 9. do 9. 9. 2015

Český jazyk

 • Odvozování předponami a příponami
 • Pravopis souhláskových skupin
 • Koncovky v příponách

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Jednotky délky
 • Jednotky hmotnosti

Vlastivěda

 • Národní obrození
 • Kulturní život v 19. století

Přírodověda

 • Energetické suroviny

Pracovní činnosti

 • Zhotovení makety budovy

Výtvarná výchova

 • Kresba do soutěže

Hudební výchova

 • Hudební hra – otázka a odpověď
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky
 • Hod míčkem

Doplňující informace pro rodiče

matematika český jazyk
převody jednotek délky kořen slova

                                        Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top