Týdenní plán od 12. 10. do 16. 10. 2015

Český jazyk

 • Odvozování slov
 • Pravopis

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu

Anglický jazyk

 • Parts of body

Matematika

 • Písemné násobení 2, 3, 4 cif. činitelem
 • Vlastnosti úhlopříček

Vlastivěda

 • Kulturní život v 19. století

Přírodověda

 • Energie v životním prostředí

Pracovní činnosti

 • Makety budov

Výtvarná výchova

 • Vyjadřování morfologie při kresbě růstu rostlin, dotváření fantazií

Hudební výchova

 • Intonace, referáty,
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

matematika

český jazyk

převody jednotek předpona, kořen, přípona
Back To Top