Týdenní plán od 28. 9. do 2. 10. 2015

 

Český jazyk

 • Předpony a přípony
 • Slovní druhy
 • Záznam do čtenářského sešitu

Český jazyk – sloh

 • Popis předmětu

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Pamětné i písemné násobení a dělení
 • Jednotky délky
 • Vlastnosti úhlopříček, trojúhelníková nerovnost

Vlastivěda

 • Národní obrození

Přírodověda

 • Rudy
 • Výroba železa

Pracovní činnosti

 • Využití přírodních materiálů

Výtvarná výchova

 • Vyjadřování morfologie při kresbě růstu rostlin a dotváření fantazií

Hudební výchova

 • Kánon

Tělesná výchova

 • Střídání běhu s chůzí
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 

matematika český jazyk
křížovky slovní druhy

 Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top