Týdenní plán od 5. 5. do 9. 5.

Český jazyk

  • Přídavná jména a zájména
  • Procvičování vyjmenovaných slov

Anglický jazyk

  • Popis činnosti

Matematika

  • Násobení trojciferných čísel jednociferným
  • Procvičování násobení a dělení

Prvouka

  • Významné dny – rasismus, fašismus

Pracovní činnosti

         Výrobek z papíru

Výtvarná výchova

  • Nevyučuje se

Hudební výchova

  • Pohádky a pověsti paní hudby

Tělesná výchova

  • Posilování horních končetin – hrazda

Doplňující informace pro rodiče

9. 5. ředitelské volno.

Back To Top