Týdenní plán od 12. 5. do 16. 5.

Český jazyk

 • Procvičování – příd. jm., zájména
 • Číslovky a příslovce
 • Popis předmětu

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Násobení trojciferných čísel jednociferným
 • Slovní úlohy
 • Procvičování násobení a dělení

Prvouka

 • Lidský vývoj

Pracovní činnosti

 • Práce s různým materiálem

Výtvarná výchova

 • Práce s barvami

Hudební výchova

 • Hudebně vyjadřovací prostředky
 • Píseň Rodné údolí

Tělesná výchova

 • Běh na dlouhé tratě

Doplňující informace pro rodiče

 

Back To Top