Týdenní plán od 28. 4. do 2. 5.

Český jazyk

  • Procvičování vyjm. slov
  • Opakování sloves a podst. jm.

Anglický jazyk

  • Popis činnosti

Matematika

  • Násobení dvojciferných čísel jednociferným
  • Dělení se zbytkem

Prvouka

          Ohrožené druhy rostlin a živočichů

Pracovní činnosti

  • Návštěva zahradnictví

Výtvarná výchova

  • Nevyučuje se

Hudební výchova

  • Nácvik čarodějnických písní a tanců

Tělesná výchova

  • Běh na 60m
  • Vybíjená

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu máme dopoledne Rej čarodějnic – hry a soutěže.

Čtvrtek je státní svátek a v pátek ředitelské volno.

Back To Top