Týdenní plán od 5. 5. do 9. 5. 2023

Český jazyk

 • Větný rozbor
 • Procvičování: VS, koncovky podstatných jmen, shoda, slovní druhy.

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění

Matematika

 • Opakování a procvičování učiva o zlomcích, příprava na písemnou práci
 • G: procvičování učiva z geometrie;

Vlastivěda

 • J. A. Komenský
 • Marie Terezie

Přírodověda

 • Řeka a potok

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem
 • Herbář

Výtvarná výchova

 • Kresba

Hudební výchova

 • Poslech ukázek
 • Opakování hudební teorie

Tělesná výchova

 • Atletika

Doplňující informace pro rodiče

 • Pondělí 5. 6. – výroba lapačů snů v Krnově.
 • Středa 7. 6. – test Vl.
 • Doplaťte školní výlet – 600,- Kč.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Slovní druhy, shoda přísudku s podmětem, VS, koncovky podstatných jmen,

Písemné +, –; písemné násobení, písemné dělení,

Život poddaných v 18. stol., opakování, J. A. Komenský,

Back To Top