Týdenní plán od 12. 6. do 16. 6. 2023

Český jazyk

 • Větný rozbor, shoda, koncovky podstatných jmen, slovní druhy
 • Závěrečná písemná práce
 • Společná četba
 • Zápis do čtenářského deníku

Český jazyk – sloh

 • Článek

Matematika

 • Opakování a procvičování učiva o zlomcích, řešení slovních úloh
 • Aritmetický průměr
 • G: procvičování učiva z geometrie; test

Vlastivěda

 • Josef II.
 • 1. světová válka

Přírodověda

 • Ekosystém potok a řeka

Informatika

 • Dokončení vytvoření grafického výstupu dle zadání

Pracovní činnosti

 • Herbář

Výtvarná výchova

 • Kresba v přírodě

Hudební výchova

 • Poslech ukázek dle výběru
 • Opakování hudební teorie

Tělesná výchova

 • Atletika
 • Skok do výšky

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí 12. 6. – test z geometrie.
 • Ve středu 14. 6. – test z českého jazyka.
 • V pátek 16. 6. – vybírám všechny učebnice. Společně s dětmi je vygumujte a polepte.
 • V úterý 20. 6. jedem na školní výlet.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Koncovky podstatných jmen, slovesa, shoda, slovní druhy,

Písemné násobení, písemné dělení,

VL – opakování, doba osvícenská,

Ekosystém potok a řeka, kvíz, poznávačka,

 

Back To Top