Týdenní plán od 5. 5. do 9. 5. 2014

Český jazyk

 • Větné členy, shoda přísudku s podmětem
 • Souvětí – uč. str. 131 – 136, PL – 51
 • Diktát

Český jazyk – Lv, sloh

 • Čítanka – str. 73, 74 a 119 – 122 – čtení s porozuměním
 • Nácvik pohádky – O pravém princi ….
 • Zpráva – uč. str. 141

Anglický jazyk

 • Nedodáno

Matematika

 • Dělení desetinných čísel přirozeným číslem – uč. str. 36 – 37
 • PS 2 str. 26, 28, PL – 50
 • Opakování – desetinná čísla

Vlastivěda

 • Západní Čechy – opakování
 • Jižní Čechy – uč. str. 27 – 31, prezentace – odkazy v plánu, PL – 6A, B

Přírodověda

 • Opakování – jednoduché stroje a zařízení
 • Výroba železa, papíru a skla

Pracovní činnosti

 • Státní svátek

Výtvarná výchova

 • Ředitelské volno

Hudební výchova

 • Nácvik písně: „Strč prst skrz krk“

Tělesná výchova

 • Atletika – běh na 60 m, trojskok – hřiště

Doplňující informace pro rodiče

Za příznivého počasí bude tělocvik venku. Nezapomeňte žákům, kteří jedou na výlet opatřit kopii karty pojištěnce.

Stále dohlížejte na přípravu do výuky a na kvalitu pomůcek – psací a rýsovací potřeby, sešity apod.

Alena Václavíková, třídní učitelka

 

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk  Matematika  Vlastivěda  Různé
Psaní předpon s,z  Madagaskar  Jižní Čechy – zápis  Dětská záchranka
Shoda přísudku s pod.  Geometrie – procv.  JČ – slepá mapa  Bioodpad
Velká písmena  Deset. čísla – procv.  Záp. Č. – obrázky  Ekovýchova – hra
 Synonyma  Převody jednotek  České pexeso  Ruční výroba papíru
 Pravopis  Zlomky    Pohádka – ukázka. Scénář
Back To Top