Týdenní plán od 12. 5. do 15. 5. 2014

Český jazyk

 • Věta hlavní a vedlejší – uč. str. 132 – 140, PL 58 – 65
 • Shoda přísudku s podmětem

Český jazyk – Lv, sloh

 • Čtení s porozuměním –  oranž. čítanka str. 119 – 125
 • Nácvik pohádky
 • Zpráva

Anglický jazyk

 • Nedodáno

Matematika

 • Závisle a nezávisle proměnná – uč. str. 38 – 43, PS2 str. 30 – 32, PL 52 – 56
 • Jednotky času, délky, objemu…
 • G – tělesa – uč. str. 40

Vlastivěda

 • Opakování – Západní Čechy
 • Jižní Čechy – pracovní listy – práce ve skupinách

Přírodověda

 • Opakování – výroba papíru a skla
 • Výroba železa a plastů

Pracovní činnosti

 • Výlet – Praha

Výtvarná výchova

 • Zaznamenání skutečnosti – kresba podle fotografie

Hudební výchova

 • Zvukomalba – poslech, výtvarné zaznamenání hudby
 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Atletika – běh – 60 m, trojskok – hřiště
 • Při nepřízni počasí – míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 14. 5. jedeme na výlet, podrobnější informace budou na ELCE. Připomínám kopie průkazek pojištěnce a šňůrku na zavěšení kartičky na krk (máme ji již zhotovenou).

Alena Václavíková, třídní učitelka

 

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk  Matematika  Vlastivěda Různé 
Shoda přís. s podm.  Jednotky hmotnosti  Slepá mapa – ZČ  Ukázka pohádky
Kontrolní diktáty  Geometrie  Slepá mapa – JČ  Výroba plastů
Věta jedn. a souvětí  Jednotky délky  Jižní Čechy – zápis  Výroba plastů 2
Koncovky př. jmen  Logika  Poznej, co je na obr.  Výroba železa
Letadla    Praha  Výroba skla
Back To Top