Týdenní plán od 28. 4. do 2. 5. 2014

Český jazyk

 • Věta jednoduchá, souvětí
 • Spojovací výrazy mezi větami uč. str. 131 – 135, PL 51, 52

Český jazyk – Lv, sloh

 • Střídavé čtení, čtení s porozuměním – oranž. čítanka str. 71 – 74
 • Nácvik pohádky O pravém princi a pravé princezně
 • Říkanky, rýmovačky – Rej čarodějnic

Anglický jazyk

 • Nedodáno

Matematika

 • Dělení desetinných čísel přirozeným číslem
 • Jednotky času, objemu…, uč. str. 35, 37, PL – procvičování učiva
 • G – vzájemná poloha dvou kružnic – uč. str. 34

Vlastivěda

 • Opakování  – severní Čechy
 • Západní Čechy – uč. str. 23 – 26, PL 5A, B, PC – odkazy

Přírodověda

 • Opakování – páka, nakloněná rovina
 • Kolo na hřídeli, kladka – uč. str. 76, 77, praktické pokusy

Pracovní činnosti

 • Svátek práce

Výtvarná výchova

 • Ředitelské volno

Hudební výchova

 • Nácvik písní a pohybového doprovodu na Rej čarodějnic

Tělesná výchova

 • Hod kriketovým míčkem – hřiště
 • Při nepřízni počasí – míčové hry v tělocvičně

Informatika

 • Psaní všemi deseti – ZAV

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 30. 4. od 9.00 do 11.00 proběhne školní akce v maskách – Rej čarodějnic. Jazyk český a vlastivěda neodpadá – žáci nechť mají všechny potřebné pomůcky. Do Tv si už přineste obuv a oblečení na ven. V pátek 2. května se nevyučuje – ředitelské volno.

Alena Václavíková, třídní učitelka

 

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk  Matematika  Vlastivěda Hudební vých. 
Vzorec souvětí  Určování obsahů  Severní Č. – slepá m.  Pět ježibab
Pravopis i, y  Obsah, obvod  Západní Č. – sl. mapa  Ježibaba
Pravopis bě/bje, vě/vje…  Převody jednotek  Záp. Čechy – prezent.  
Podmět a přísudek  Velká násobilka  Plzeňský kraj  
Podmět – druhy  Dělení desetin. č.  Karlovarský kraj  
Back To Top