Týdenní plán od 5. 4. do 9. 4. 2021

Český jazyk

 • Opakování a procvičování slov se slabikami bě pě vě mě
 • Slovní druhy
 • Sloh: Pozdrav
 • Uč. str. 89-95 + pracovní listy

Čtení

 • Průběžné čtení z vlastní knihy – příp. vyplnění čtenářského listu
 • Hlasité čtení s porozuměním
 • Uč. str. 116-119

Psaní

 • Přepis krátkých textů
 • Opis a přepis slov a krátkých vět
 • Písanka str. 8-10

Matematika

 • Procvičování sčítání, odčítání do 100 s přechodem přes desítku
 • Násobení a dělení 2
 • Uč. str. 20

Prvouka

 • Opakování – hospodářská zvířata
 • Domácí ptáci
 • Uč. str. 54

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – kohout

Výtvarná výchova

 • Práce s papírem kohout

Hudební výchova

 • Opakování písně Když jsem já sloužil

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

 • Děkuji za zasílání domácích úkolů
 • On-line výuka: zítra 6. 4. (skupiny děvčata, chlapci), středa 7. 4. on-line výuka nebude, čtvrtek, pátek 8. 4.  a 9. 4 (skupiny děvčata, chlapci)
 • Návrat dětí do škol – bližší informace během týdne na EduPage a webových stránkách školy

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI 

Čj M Prv Pv+Vv
Diktáty bě pě vě mě Násobení a dělení 2 – pexeso Poznej zvíře podle hlasu Práce s papírem – kohout
Slovní druhy, co víme?  Násobení 2 Hospodářská zvířata
Pozdrav Trénuj dělení 2 Naši ptáci
Trenažér násobení a dělení 2
+, – do 100 puzzle
Back To Top