Týdenní plán od 29. 3. do 2. 4. 2021

Pondělí 
On-line výuka – 8.30 hod. – 11.00 hod. (dle skupin)
 • Český jazyk  : Opakování slabiky bě pě vě
  Slabiky mě – str. 94 cv. 1
  Čítanka str. 115
  Písanka str. 6
 • Matematika : Násobení 2 – nachystejte si kartičky z přílohy – příklady + výsledky
  Příprava na  dělení – str. 18
  Opakování +, – do 100
 • Prvouka : Hospodářská zvířata – učebnice str. 52, 53
  pracovní sešit str. 60
Úterý
On- line výuka – 8.30 hod. – 10. 30 hod. (dle skupin)
 • Český jazyk : Slabiky bě pě vě mě – uč. str. 94 cv. 2
  Opakování – slova nadřazená, podřazená, souřadná – uč. str. 94/3
  Čítanka  str. 115  + čtení z vlastní knížky
  Písanka str. 7
 • Matematika : Příprava na dělení – str. 18
  Dělení dvěma – str. 19 cv. 1, 2, 3

  Středa

  On-line výuka – 8.30 hod. – 10. 30 hod. (dle skupin)

 • Český jazyk : Slabiky bě pě vě mě – shrnutí
  Opakování slovních druhů
  Čtení z vlastní knížky + pracovní list
  Písanka str. 8
 • Prvouka : Hospodářská zvířata – prac. sešit str. 61
Čtvrtek
 • Velikonoční prázdniny
Pátek
 • Státní svátek

Doplňující informace pro rodiče

 • Během velikonočních prázdnin procvičujte násobení, dělení 2, nezapomeňte také na každodenní čtení 🙂
 • Přeji příjemné a pohodové prožití velikonočních svátků!

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ  SI

Český jazyk Matematika Prvouka
Slabiky bě pě vě mě 1 Slovní úlohy Domácí zvířata a jejich mláďata
Slabiky bě pě vě mě 2 Příprava na dělení Hospodářská zvířata
Práskni krtka Dělení 2 Přiřaď dvojice
Honička v bludišti Menší, větší, o kolik Hospodářská zvířata – pexeso
Doplň správné slovo Pětiminutovky

 

 

Back To Top