Týdenní plán od 12. 4. do 16. 4. 2021

Český jazyk

 • Opakování a procvičování slov se slabikami bě pě vě mě dě tě ně
 • Slova nadřazená, podřazená
 • Slovní druhy

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací
 • Čtení s porozuměním – pracovní listy

Psaní

 • Trénování spojů jednotlivých slabik a písmen
 • Opis, přepis slov, krátkých vět

Matematika

 • Procvičování násobení, dělení 2
 • Násobení 3
 • G: měření na cm a mm
 • Uč. str. 21, 22, 23

Prvouka

 • Opakování – hospodářská zvířata
 • Domácí ptáci
 • Uč. str. 55, Ps str. 62

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – kočka, pes

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření na základě vlastního prožitku – ptáci

Hudební výchova

 • Houslový klíč, noty, délka not
 • Rytmizace

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

 • 12. 4. zahajujeme prezenční výuku ve škole dle rozvrhu, týden od 19. -23. 4. distanční výuka (výuka on-line)
 • Děti budou testovány 2x týdně (pondělí, čtvrtek). U testování je možná předem nahlášená přítomnost rodiče – informace EduPage
 • Prosím, aby si děti donesly sešity, psací tabulku do školy
 • Zkontrolujte pomůcky do školy. popř. dokupte (ostrouhané pastelky, tužky, pera, lepidla, nůžky)

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI 

Čj M Prv
Doplň – bě pě vě Násobení a dělení 2 Drůbež
Diktáty bě pě vě mě Trénuj násobení a dělení 2 Hospodářská zvířata – kvíz
Doplň bě pě vě mě 2 Násobky 3
Slova nadřazená, podřazená Nakupujeme
Najdi podstatná jména Mlsný zajíc – násobíme 3
Najdi slovesa Násobení, dělení 2 – test
Back To Top