Týdenní plán od 5. 4. do 9. 4. 2021

Český jazyk

 • Zájmena
 • Číslovky

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Podle p. učitelky

Matematika

 • Desetinná čísla – nás. a děl. 10, 100
 • Pravidelné obrazce

Vlastivěda

 • Ústecký kraj

Přírodověda

 • Trávicí soustava

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Stavebnice

Výtvarná výchova

 • Podle zájmu žáků

Hudební výchova

 • Referát o oblíbeném zpěvákovi

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

5. 4. Velikonoce

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český Přírodověda Vlastivěda
Desetinná čísla Zájmena Trávicí soustava Ústecký kraj
Back To Top