Týdenní plán od 29. 3. do 2. 4. 2021

Český jazyk

 • Zájmena

Český jazyk – sloh

 • Pozdravme jaro – jarní svátky a tradice

Anglický jazyk

 • Podle paní učitelky

Matematika

 • Sčítání a odčítání zlomků ve slovních úlohách
 • Převádění jednotek obsahu
 • Násobení desetinných čísel 10 a 100

Vlastivěda

 • Ústecký kraj

Přírodověda

 • Srdce, cévní soustava, krev

Informatika

 • Procvičování psaní

Pracovní činnosti

 • Velikonoční výzdoba a pečení, pletení pomlázky

Výtvarná výchova

 • Podle zájmu dětí

Tělesná výchova

 • Pobyt v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

Výuka naplánována v kalendáři, ve čtvrtek 1. 4. začínají prázdniny, 2. 4. Velký pátek – státní svátek, 5. 4. Pondělí velikonoční,

výuka bude opět v úterý 6. 4. 2021. Pěkné jarní svátky a pohodu v rodině přeji všem.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český Vlastivěda Přírodověda
Zlomky a desetinná čísla Zájmena Severní Čechy Cévní soustava, srdce

 

Back To Top