Týdenní plán od 12. 4. do 16. 4. 2021

Český jazyk

 • Číslovky

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Podle zadání učitelky

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem
 • Slovní úlohy
 • Obvody a obsahy nepravidelných útvarů

Vlastivěda

 • Liberecký kraj, Královehradecký kraj

Přírodověda

 • Vylučovací soustava
 • Smyslové orgány

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Práce na zahradě a okolí domu

Výtvarná výchova

 • Podle zájmu žáků

Hudební výchova

 • Referát

Tělesná výchova

 • Pohyb venku – švihadla apod.

Doplňující informace pro rodiče

Celý týden pokračuje distanční výuka.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český Přírodověda Vlastivěda
Desetinná čísla Číslovky a zájmena Vylučovací soustava Liberecký kraj
Deset. čísla Stupňování přídavných jmen Trávicí soustava Královehradecký kraj
Back To Top