Týdenní plán od 5. 4. do 9. 4. 2021

Český jazyk

 • VS po V
 • Opakování VS po B, L, M, P, S
 • Procvičování slov podřazených a nadřazených
 • Upevňování mluvnických kategorií u sloves  a podstatných jmen
 • Sl – Osnova, uč. str. 112
 • Uč. str. 106, 111
 • Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava, písanka 2.  str. 15 a 16
 • Čt: Čtení s porozuměním

Anglický jazyk

 • People
 • Where´s my friend?

Matematika

 • Dělení se zbytkem (násobky 2 – 9)
 • Násobení a dělení do 100
 • Slovní úlohy

Prvouka

 • Opakování učiva o rostlinách
 • PS str. 49
 • Test k probranému učivu

Pracovní činnosti

 • Pomoc při práci na zahradě, v domácnosti

Výtvarná výchova

 • Moje velikonoční prázdniny

Hudební výchova

 • Zpíváme si pro radost

Tělesná výchova

 • Bezpečný pobyt v přírodě
 • Přeskoky přes švihadlo – soutěž o třídního přeborníka!

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o kontrolu pomůcek a doplnění chybějících nebo nefunkčních.
 • Pravidelně zasílejte všechny zadané úkoly v daném termínu.
 • Sledujte informace na Edupage.
 • Omlouvejte absenci dětí.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

 

Back To Top