Týdenní plán od 29. 3. do 2. 4. 2021

Český jazyk

 • VS po V
 • Opakování VS po B, L, M, P, S
 • Slova protikladná
 • Procvičování mluvnických kategorií u sloves  a podstatných jmen
 • Sl – Velikonoce
 • Uč. str. 98, 102-104, 106
 • Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava, písanka 2.  str. 15
 • Čt: Čtení s porozuměním

Anglický jazyk

 • Rooms of my house
 • Colin in Computerland
 • Test unit 6

Matematika

 • Dělení se zbytkem (násobky 6 – 9)
 • Násobení a dělení do 100
 • Slovní úlohy

Prvouka

 • Opakujeme rostliny a jejich části
 • PS str. 48 a 49
 • Velikonoční zvyky a tradice

Pracovní činnosti

 • Pletení pomlázky, zdobení kraslic

Výtvarná výchova

 • Sledování základních přírodních zákonitostí – jarní květiny

Hudební výchova

 • Jaro dělá pokusy

Tělesná výchova

 • Bezpečný pobyt v přírodě
 • Přeskoky přes švihadlo – soutěž o třídního přeborníka!

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o kontrolu pomůcek a doplnění chybějících nebo nefunkčních.
 • Pravidelně zasílejte všechny zadané úkoly v daném termínu.
 • Sledujte informace na Edupage.
 • Omlouvejte absenci dětí.
 • 1. 4. – 5. 4. 2021 velikonoční prázdniny. Užijte si pohodu a klid v rodinném kruhu.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

 

Back To Top