Týdenní plán od 5. 3. do 9. 3. 2012

Český jazyk

 • Vzory rodu mužského.
 • Pokračování v malém pracovním sešitu 2. díl.
 • Učebnice str. 97-101.

Český jazyk – sloh

 • Zpráva.

Český jazyk a literatura

 • Četba a její rozbor – ukázky z čítanek.
 • Čítanka str. 94-98.
 • Přednes připravených básní.

Informatika

 • Tisk výstupu, obrázek na PC.

Anglický jazyk

 • Moje adresa.
 • Slovní zásoba, nábytek, můj dům.
 • Otázky.
 • Pracovní sešit str. 38-39.

Matematika

 • Rovnice, přímá úměrnost.
 • Učebnice str. 40-42.
 • Slovní úlohy.
 • GE: obvod čtverce, obdelníku – opakování.

Vlastivěda

 • Opakování Velkomoravské říše – test.
 • Staré pověsti české.
 • Učebnice str. 9-11.

Přírodověda

 • Shrnutí ekosystému louka.
 • Ekosystém – park.
 • Učebnice str. 50-51.

Pracovní činnosti

 • Příprava pohoštění pro spolužáky.

Výtvarná výchova

 • Členění přírodních objektů s pohledem do nitra.

Hudební výchova

 • Malá a velká písňová forma.

Tělesná výchova

 • Základní hudebně pohybové vztahy.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 5. 3. si uděláme třídní kolo recitační soutěže ve třídě (vybereme 3 zástupce, kteří budou reprezentovat naši třídu). 
 2. V úterý 6. 3. se koná školní kolo recitace ve 13.00 hodin v komunitním centru.
 3. Ve středu se konají třídní schůzky v 15.30 hodin ve 4. B. Informace jsem zaslala EL-KOU.
 4. Na čtvrtek 8. 3. si děti do pracovní výchovy donesou 2 uvařené brambory ve slupce. Z bruslení mi zbylo 8 Kč. Použiji na nákup surovin. Uvaříme si šulánky s mákem. Děti si nemusí nosit svačinu.
 5. Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Vzory rodu mužského Obvody  Pexeso dům
Připoj vzor  Rovnice  Nábytek
Rod ženský  Násobilka na čas  Sloveso have
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Dům
Hádanky

Velkomoravská říše

 
Jarní byliny  Křížovka – Slované  
  Pověsti  

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top