Týdenní plán od 12. 3. do 16. 3. 2012

Český jazyk

 • Vzory rodu mužského (muž).
 • Slovní druhy.
 • Pokračování v malém PS.
 • Učebnice str. 102-107.

Český jazyk – sloh

 • Oznámení.

Český jazyk a literatura

 • Knižní ilustrace a ilustrátoři.
 • Čítanka str. 101-104.

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí.

Anglický jazyk

 • Otázky, odpovědi CAN, CAN´T.
 • Slovní zásoba.
 • Pracovní sešit str. 40-41.

Matematika

 • Jednotky délky a hmotnosti.
 • Slovní úlohy.
 • Učebnice 3. díl.
 • GE: obvod čtverce, trojúhelníku, obdélníku.

Vlastivěda

 • Panovníci z rodu Přemyslovců.
 • Kníže Boleslav a Václav.
 • Učebnice str. 12-15.

Přírodověda

 • Ekosystém park
 • Živočichové.
 • Učebnice str. 51-52.

Pracovní činnosti

 • Výrobek.

Výtvarná výchova

 • Dokončování výkresu k soutěži.

Hudební výchova

 • Intonace dle not.

Tělesná výchova

 • Pohyb s míčem, přihrávky a střelba na branku.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Dejte do pořádku 2. díl učebnice matematiky, děti dostanou poslední díl.
 2. Noste baterie, elektrospotřebiče, vršky.
 3. Na 21. 3. plánujeme opět bruslení v Krnově (vybírám 50 Kč). Zkontrolujte brusle.
 4. Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.

Regína Hajná, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Diktáty Rovnice  Sloveso have
Podstatná jména – určování Převody jednotek  Věty s have got 
Vzory rodu mužského Obvody Nábytek
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA To be
Jarní byliny Přemyslovci  Pexeso jídlo 
Testík  Staré pověsti české Najdi jídlo 
  Testík  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top