Týdenní plán od 20. 2. do 24. 2. 2012

Český jazyk

 • Shrnutí rod ženský.
 • Doplňování do koncovek, dokončení malý pracovní sešit.
 • Vzory rodu mužského (pán).
 • Učebnice str. 95-99.

Český jazyk – sloh

 • Dopis.

Český jazyk a literatura

 • Čítanka str. 90-94.
 • Příprava textů na recitační soutěž.

Anglický jazyk

 • Sloveso have got, has got.
 • Můj dům (slovní zásoba).
 • Pracovní sešit str. 36-37.

Matematika

 • Písemné násobení dvojciferným činitelem.
 • Slovní úlohy.
 • Jednotky délky a hmostnosti.
 • Dokončení učebnice 2. díl.

Vlastivěda

 • Velkomoravská říše.
 • Konstantin a Metoděj.
 • Učebnice str. 6-8.

Přírodověda

 • Shrnutí ekosystému louka.
 • Připravené referáty.
 • Příprava prezentace fotek živočichů – hádanky.

Pracovní činnosti

 • Výrobek pro kamaráda.

Výtvarná výchova

 • Utváření jednoduchých prostorových objektů.

Hudební výchova

 • Opakování písní a teorie.

Tělesná výchova

 • Vybíjená.

Informatika

 • Příprava prezentace v Power-pointu.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Přinést ukázat text k recitační soutěži.
 2. Nosit baterie a vršky do sběrové soutěže.
 3. Do přírodovědy a vlastivědy se učte podle sešitu (každou hodinu krátky test k zopakování).
 4. Od 27. 2. do 2. 3. jsou jarní prázdniny.
 5. Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Vyjmenovaná slova Dělení větších čísel Dům
Vzory rodu ženského Násobení větších čísel Nábytek
Pravopis rodu ženského Jednotky délky Pexeso dům
Vzory rodu mužského Jednotky hmotnosti Sloveso have
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Věty s have
Hádanky Dějiny – Kupec Sámo
Křížovka – Slované
Velkomoravská říše

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top