Týdenní plán od 5. 3. do 9. 3.

Čtení

 • Hlasité a výrazné čtení
 • Sl – str. 71 – 74

Psaní

 • Nácvik r, R, P
 • Písanka str. 13 – 15
 • Přepis, opis, diktát slov

Matematika

 • Rovinné útvary
 • Počítání s penězi
 • Ma str. 22 -24

Prvouka

 • Opakování – str. 43

Pracovní vyučování

 • Ošetřování pokojových rostlin

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se – divadlo

Hudební výchova

 • Hra na orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Míčové hry – pravidla přehazované

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 7. 3. jedeme do divadla – 60,- Kč, děti, které nebyly v kině, mají peníze na divadlo u mě. Autobus hradí SRPDŠ. Děti si vezmou pozdro, svačinu, papuče.

7. 3 . jsou třídní schůzky od 15,30 do 17,30 hod.

                          Grčková Ludmila, třídní učitelka 

Back To Top