Týdenní plán od 12. 3. do 16. 3.

Čtení

 • Hlasité a výrazné čtení
 • Sl str. 75 – 78
 • Komunikace – omluva, prosba, vzkaz

Psaní

 • Diktát písmen a slov
 • Nácvik P, R, v, V
 • Pís. str. 15 – 18

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 10
 • PS str. 26 – 28
 • Počítáme zpaměti bez prstíků
 • Početní diktáty

Prvouka

 • Opakování str. 44
 • Domácí zvířata str. 45

Pracovní vyučování

 • Poznávání vlastností materiálů

Výtvarná výchova

 • Postava a prostředí

Hudební výchova

 • Nácvik písně Žežulička

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Podívejte se s dětmi na stránky www.pripravy.estranky.cz – najdete zde cvičení na procvičování učiva.

                                 Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top