Týdenní plán od 20. 2. do 24. 2.

Čtení

 • Plynulé a výrazné čtení
 • Slabikář str. 54 – 58
 • Skládání slov a krátkých vět na tabulky

Psaní

 • Diktát slov
 • Písanka str. 9 – 11

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání do 9
 • Slovní úlohy
 • Ma – str. 21 – 23

Prvouka

 • Nemoc a úraz
 • Učebnice str. 42

Pracovní vyučování

 • Příprava jednoduchého pokrmu – tousty

Výtvarná výchova

 • Rozlišování tvarů, barvy – přírodní útvary

Hudební výchova

 • Hra na orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, taneční kroky – chůze, běh

Doplňující informace pro rodiče

V pracovním vyučování budeme dělat tousty, nakoupím potraviny a částku rozdělím mezi děti.

                              Grčková L., tř. uč.

Back To Top