Týdenní plán od 5. 2. do 9. 2. 2024

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu mužského
 • Podstatná jména rodu ženského – opakování
 • Četba – rozbor textů

Sloh

 • Vzkaz, zpráva
 • Řečnická cvičení

Informatika

 • Editor malování

Matematika

 • Pamětné i písemné násobení a dělení
 • Slovní úlohy
 • G – sestrojení čtverce

Vlastivěda

 • Keltové
 • Slované

Přírodověda

 • Ekosystém les

Pracovní činnosti

 • Práce se samovysychací hmotou

Výtvarná výchova

 • Utváření jednoduchých prostorových objektů

Hudební výchova

 • Nácvik písně s pohybem
 • Rytmizace a melodizace

Tělesná výchova

 • Tanec

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top