Týdenní plán od 29. 1. do 2. 2. 2024

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu mužského
 • Podstatná jména rodu ženského – opakování
 • Text – přednes zpaměti
 • Návštěva kina

Sloh

 • Vzkaz, zpráva

Informatika

 • Rozšířená realita

Matematika

 • Pamětné násobení a dělení
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Keltové
 • Slované

Přírodověda

 • Ekosystém les

Pracovní činnosti

 • Práce se samovysychací hmotou

Výtvarná výchova

 • Kresba, malba

Hudební výchova

 • Nácvik písně s pohybem
 • Rytmizace a melodizace

Tělesná výchova

 • Tanec

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve čtvrtek 1. 2. jedeme do kina.
 2. V pátek 2. 2. jsou pololetní prázdniny.
 3. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top