Týdenní plán od 12. 2. do 16. 2. 2024

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu mužského
 • Pověsti

Sloh

 • Řečnická cvičení

Matematika

 • Rovnice
 • Písemné násobení dvojciferným činitelem
 • Slovní úlohy
 • G – trojúhelníková nerovnost

Informatika

 • Editor malování
 • Pangea – matematická soutěž

Vlastivěda

 • Slovanské osídlení
 • Sámova říše

Přírodověda

 • Příroda v zimě
 • Ekosystém pole

Pracovní činnosti

 • Práce s kartonem

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení chápání vztahu historie a současné umění

Hudební výchova

 • Nácvik písně s doprovodem

Tělesná výchova

 • Základní hudebně pohybové vztahy – tanec

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pátek 16. 2. od 16.00 hod. jste všichni srdečně zváni na „Pyžamový bál“.
 2. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top