Týdenní plán od 5. 2. do 9. 2. 2023

Český jazyk

 • Podstatná jména obecná a vlastní – str. 55-57
 • Čtení – Divadlo – dějství, herec, kulisy, dramatizace, nahrávání hlasitého čtení. Nabídka knih
 • Psaní – opis, přepis, doplňování hlásek str. 2-3

Anglický jazyk

 • Příprava na test ze 4. lekce (prac. sešit: str. 39, 96)
 • Prac. sešit: str. 38
 • Písnička, nová sl. zásoba – učebnice: str. 32

Matematika

 • Písemné sčítání trojciferných čísel
 • uč. str. 35-39, zelený PS str. 28
 • G – kruh, kružnice (rýsování kružnice) – str. 42

Prvouka

 • Sluneční soustava, pohyb Země
 • Opakování
 • str. 35-40

Pracovní činnosti

 • Sestavování jednoduchých modelů z konstrukčních stavebnic

Výtvarná výchova

 • Funkce ilustrací

Hudební výchova

 • Mezihra a předehra. Kamarádi Poslech: Fryderyk Chopin: Polonéza

Tělesná výchova

 • Cvičit rychlost, obratnost a sílu – překážkové dráhy

Doplňující informace pro rodiče

16. 2. se v tělocvičně školy od 16 hod. uskuteční „Pyžamový bál“

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Podstatná jména Opakuj Sluneční soustava – Paxi
Pexeso Násobíme, dělíme Pohyb Země
Obecná a vlastní podst. jm. Sčítej písemně Den a noc – Paxi
Třídění podstatných jmen Písemné sčítání Měsíc
Přiřaď správně G: kružnice, kruh

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top