Týdenní plán od 29. 1. do 2. 2. 2024

Český jazyk

 • Tvarosloví – slovní druhy
 • Podstatná jména obecná, vlastní
 • str. 54-57
 • Čtení – nabídka knih, vlastní postoj ke knize. Společná četba
 • Psaní – opis, přepis, doplňování hlásek – str. 2-3

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Pamětné sčítání trojciferných čísel
 • G: Kružnice, kruh
 • uč. str. 33-36, zelený PS str. 25-26

Prvouka

 • Exkurze na ČOV
 • Sluneční soustava, pohyb Země
 • str. 35-36

Pracovní činnosti

 • Sestavování jednoduchých modelů z konstrukčních stavebnic

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Posilování končetin – cvičení s plnými míči, přeskakování švihadel, cvičení na žebřinách

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 30. 1. jdeme na exkurzi do čističky odpadních vod v M. Albrechticích.

Ve středu 31. 1. bude dětem rozdán výpis pololetního vysvědčení.

Ve čtvrtek 1. 2. jedeme do kina na představení Esa z pralesa 2.

V pátek 2. 2. mají děti pololetní prázdniny.

Český jazyk Matematika Prvouka Jiné
VS po B Opakuj Sluneční soustava – Paxi Pramínek
VS po L Násobíme, dělíme Moudronos Citronky
Podstatná jména Vyber správně Pohyb Země Vltava
Pexeso Marťánci Den a noc – Paxi Červená řeka
Obecná a vlastní podst. jm. G: kružnice, kruh

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top