Týdenní plán od 5. 12. do 9. 12. 2016

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov po B a L.
 • Podstatná jména – rod  a  životnost, číslo.
 • Sloh – popis práce.
 • Písanka str. 20-21.

Anglický jazyk

 • Opakování unit 3, Test unit 3.
 • All about me! – čtení a psaní dopisu.

Matematika

 • Přirozená čísla do 1000 – porovnávání čísel, sčítání a odčítání celých stovek.
 • Procvičování násobení a dělení do 100.
 • G: rovina a rovinné obrazce.

Prvouka

 • Povolání.

Pracovní činnosti

 • Vánoční ozdoby.

Výtvarná výchova

 • Pozorování a zachycování podob přírody.

Hudební výchova

 • Koledy.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.
 • Míčové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve čtvrtek 8. 12. jedeme do Krnova do knihovny, podrobnosti na ELCE.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

Prvouka

Numerace do 1 000 Podstatná jména Zima
Porovnávání čísel VS  – trenažér Vánoce
Zaokrouhlování čísel i/y po L Pranostiky
Back To Top