Týdenní plán od 28. 11. do 2. 12. 2016

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po l.
 • Písanka str. 19-20.
 • Plynulost čtení
 • Popis pracovního postupu.

Anglický jazyk

 • Opakování: rozkazovací způsob, this is my favourite toy.
 • Colin in Computerland – čteni s porozuměním.

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání.
 • Zaokrouhlování na desítky
 • Čtení a zápis trojciferných čísel.
 • G: vzájemná poloha přímek.

Prvouka

 • Volný čas.
 • Povolání.

Pracovní činnosti

 • Adventní věnec.

Výtvarná výchova

 • Vánoční papírové ozdoby.

Hudební výchova

 • Štědrej večer nastal.
 • Slunce za hory.

Tělesná výchova

 • Posilování svalstva celého těla.
 • Šplh o tyči.
 • Přihrávky jednoruč i obouruč, střelba na koš.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve čtvrtek 1. 12. se mohou rodiče přijít vyrobit s dětmi adventní věnec.
 • Ve čtvrtek 8. 12. jedeme do knihovny do Krnova, vybíráme 50,- Kč.
 • Procvičujte násobilku a řady vyjmenovaných slov po B a L.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

Prvouka

Poloha 2 přímek VS po L Orientace v přírodě
Zaokrouhlování na desítky Šibenice Orientace na mapě
Numerace do 100 Příbuzná slova po L Orientace v krajině
Back To Top