Týdenní plán od 5. 12. do 9. 12. 2016

Čtení

 • Slabikář str. 22 – 25
 • Vyvození hlásky a písmene – D, d.
 • Čtení slabik, slov, vět složených z probraných písmen.

Psaní

 • Písanka str. 22 – 26
 • Psaní slabik a slov s u, ú, ů.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 7, slovní úlohy.
 • Zábavné úkoly – pracovní list.

Prvouka

 • Počasí v zimě. Zimní měsíce. Mikuláš.
 • Vánoční čas – příprava – zimní radovánky.

Pracovní vyučování

 • Vánoční řetězy, práce s papírem.
 • Výzdoba rřídy.

Výtvarná výchova

 • Čert – suché křídy.

Hudební výchova

 • Písničky se zimní a vánoční tématikou.
 • Rytmizace.

Tělesná výchova

 • Procvičování stoje na lopatkách a kotoulu vpřed.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Denně čtěte a počítejte do 7.
 2. Dbejte na úpravu v Písance.
 3. V útery máme ve škole Mikuláše, opakujte říkanky (folie).
 4. Středa 14. 12. od 18:00 před školou Česko zpívá koledy. Všechny srdečně zvu.
 5. Středa 21. 12. kino – vybírám 140,- Kč.

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva:

Matematika Český jazyk Prvouka
+, – do 7 Čtení s porozuměním Zima
Vánoční počítání Písmenko D, d Zimní radovánky

 

Text

Back To Top