Týdenní plán od 28. 11. do 2. 12. 2016

Čtení

 • Fixování slabik, vázané čtení slabik.
 • Hláska a písmeno N, n. Slova s otevřenou i zavřenou slabikou – např. jelen.
 • Seznámení s !, ?, .

Psaní

 • Psaní – n, u, ú, ů.
 • Procvičování – j, i, í + slabiky s nimi.

Matematika

 • Číselná řada do 7, psaní číslice 7, číselná osa do sedmi.

Prvouka

 • Současnost, minulost.
 • Roční období.

Pracovní vyučování

 • Vystřihování symetrických tvarů z překládaného papíru
 • Motiv – Mikuláš, čert, anděl.

Výtvarná výchova

 • Tempery – využití vlastností barev.
 • Téma: Pečeme perníčky.

Hudební výchova

 • Opakujeme – notova osnova.
 • Písnička – Kolíbala bába čerta.

Tělesná výchova

 • Akrobacie – stoj na lopatkách, váha.
 • Závodivá hra.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve čtvrtek 1. 12. od 14.30 do 17.00 – výroba a výzdoba adventních věnců.
 2. V pátek děti dostanou  cvičební úbor na vyprání.
 3. Děti obalí ještě neobalený slabikář nebo pracovní sešit.
 4. Každý den počítáme sloupečky s příklady.

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva:

Matematika Český jazyk Prvouka
Procvičování počítání Slabiky s J, j Postavy z pohádek
Číselná řada do 7 Hláska a písmeno – N,n Zaměstnání dospělých
Sčítání do 7 Poznáme písmena? Záliby, koníčky ..

Text

Back To Top