Týdenní plán od 12. 12. do 16. 12. 2016

Čtení

 • Čtení ve Slabikáři str. 26 – 29
 • Vyvození – K, k. Orientace v textu.

Psaní

 • Psaní slabik, slov a prvních vět.
 • Psaní velkého psacího M. Písanka str. 28 – 31.

Matematika

           Vyvození čísla 8, psaní číslice 8, matematické řetězce a rozklad čísla.

Prvouka

 • Svátky a tradice.
 • Zvěř a živočichové v zimě.

Pracovní vyučování

 • Vánoční ozdoba – zápich (stromeček)

Výtvarná výchova

 • Zdobení vánočního přání.

Hudební výchova

 • Poslech a zpívání koled.

Tělesná výchova

 • Akrobacie – váha. Míčová hra – přehazovaná.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Připomínám akci – Česko zpívá koledy dne 14. 12 v 18:00 před školou.
 2. Ve středu 21. 12. – jedeme do kina na film Anděl Páně II. – vybírám 140,- Kč.
 3. Ve čtvrtek 22. 12. – máme besídku (děti přinesou dárek pro kamaráda a trochu cukroví).
 4. Ve škole jsou připravené knížky k vyzvednutí – týká se dětí, které si objednávaly.
 5. Do PV potřebujeme malý květináček (výška asi 5 cm).

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva:

Matematika Český jazyk Prvouka
Číselná řada Čti slabiky s d,D Blíží se vánoce
Porovnávání čísel Slabiky s k, K. Pexeso
Rozklad čísel Slovní fotbal  

Text

Back To Top