Týdenní plán od 5. 12. do 9. 12. 2016

Čtení

 • Čtení slabik, slov a vět s probranou zásobou písmen
 • Vyvození písmene D

Psaní

 • Psaní slabik a slov s probranou zásobou písmen
 • Vyvození písmene n

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 7
 • Číselná řada do 8
 • Slovní úlohy
 • Matematické hry

Prvouka

 • Zima
 • Zimní svátky
 • Počasí v zimě

Pracovní vyučování

 • Řetězy – lepení, stříhání

Výtvarná výchova

 • Vánoční ozdoby

Hudební výchova

 • Průprava ke hře na flétnu, nota, notová osnova, zpěv známých písní

Tělesná výchova

 • Pohybové a sportovní hry, zdravotní cviky

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 21. 12. ,během dopoledne, jedeme do kina na filmové představení Anděl Páně II. Cena dopravy bude kolem 60,- Kč a film stojí 70,- Kč. Od dětí vybírám pouze 70,- Kč, dopravu uhradím z peněz  fondu.
 2. Připomínám dennodenní čtení, ostrouhané tužky č. 2 (alespoň dvě v pouzdře) a prosím doobalte dětem Slabikáře.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Čtení s porozuměním Sčítání a odčítání do 7 Blíží se Vánoce
Hláska a písmeno D Vánoční počty Zima

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top