Týdenní plán od 12. 12. do 16. 12. 2016

Čtení

 • Čtení slabik, slov a vět s probranou zásobou písmen
 • Vyvození písmene K

Psaní

 • Psaní písmen, slabik a slov
 • Vyvození písmene d,a, M

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 7
 • Číselná řada 1 – 8
 • Matematické hry

Prvouka

 • Svátky a tradice, živočichové v zimě

Pracovní vyučování

 • Vánoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Vánoční zdobení

Hudební výchova

 • Zima v písničkách, hra na flétnu: Ententýky, poslech koled

Tělesná výchova

 • Pohybové a sportovní hry, bezpečnost při hrách

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 21. 12. během dopoledne jedeme na pohádku Anděl Páně II. Cena celkem cca 130,- . Dopravu zaplatím z pěněz z fondu. Vybírám 70,- Kč.
 2. Děti si budou dávat malý dáreček na vánoční besídce – 22. 12. ve škole. Dárek pořizujte v hodnotě do 30,- Kč a musí být nový (drobnost, maličkost).
Český jazyk Matematika
Písmenko d Počítání do 7
Čtení ze Slabikáře našich babiček Vánoční počítání

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top