Týdenní plán od 28. 11. do 2. 12. 2016

Čtení         

 • Čtení slabik, slov a vět s J
 • Vyvození písmene N

Psaní

 • Psaní písmen j, i
 • Opis a přepis probraných písmen, slabik a slov

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 6
 • Číselná řada 0 – 8
 • Psaní číslice 7

Prvouka

 • Opakování kapitoly: Moje rodina
 • Prověření znalostí
 • Zima

Pracovní vyučování

 • Čert a Mikuláš

Výtvarná výchova

 • Práce s vlnou

Hudební výchova

 • Vzestupná a sestupná melodie, Sedí liška pod dubem, poslech: Lesní telegram

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, průpravná cvičení

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve čtvrtek 1. 12. zveme všechny rodiče, aby si společně se svými dětmi přišli vyrobit adventní věneček. Akce začíná ve 14:30 u nás ve třídě. S sebou pouze 45,- Kč (veškerý materiál bude připraven) a dobrou náladu .

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Hláska a písmeno N

Procvičujeme počítání do 6

Zima

Čteme věty

Číselná řada

       

 Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top