Týdenní plán od 5. 12. do 9. 12. 2011

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov.
 • Dokončení malého prac. sešitu.
 • Slovesa (infinitiv, zvratné slovesa).
 • Jednoduché a složebné tvary sloves.
 • Učebnice str. 54-57.

Český jazyk – sloh

 • Popis děje (příprava pokrmu).
 • Příprava jídelníčku s paní vedoucí školní jídelny.

Český jazyk a literatura

 • Předčítání – texty populárně naučné (referáty – zvířata).
 • Čítanka str. 54-59.

Anglický jazyk

 • Sloveso TO BE – zápor.
 • Přídavná jména.
 • Pracovní sešit str. 22-23

Matematika

 • Písemné násobení a dělení.
 • Slovní úlohy.
 • Donést 2. díl učebnice.
 • Ge: pravý úhel, rovnoběžky.

Vlastivěda

 • ČR – pohoří, hory a nížiny.
 • Orientace na mapě, vyhledávání.
 • Učebnice str. 16-19.

Přírodověda

 • Referáty živočichové.
 • Potravní řetězce.
 • Ekosystém les – patra lesa.

Pracovní činnosti

 • Sestavení jídelníčku.

Výtvarná výchova

 • Utváření jednoduchých prostorových objektů.

Hudební výchova

 • Vnímání rytmu, melodie, harmonie, poslechové ukázky.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 6. 12. plaveme. Odjezd od školy v 7.30 od školy. Návrat v 10.15 ke škole. Pak se děti učí ještě přírodovědu. Poslední hodina odpadá. Informace máte na EL-CE. 
 2. Do matematiky si děti už budou nosit 2. díl učebnice.
 3. Zkontrolovat věci do geometrie (2 pravítka, dlouhé a trojúhelník s ryskou, kružítko).
 4. V pátek 9. 12. se koná „Kloboukový bál“. Začátek v 16.00 hodin v tělocvičně. S sebou jednoduchou masku nebo klobouk, drobné na útratu. Soutěže, tanec, tombola, občerstvení.
 5. Kontrolujte prosím známky a informace na Moje EL-KA.

 

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Slovesa Počítáme s postavičkami Vánoce
Vyjmenovaná slova Slovní úlohy  Hračky
Slovesa jinak Test z geometrie Sloveso to be
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Zápor to be
Kvíz – ptáci Test na kraje Slovíčka Vánoce
Ryby Hory a pohoří Moje tělo
Obojživelníci Severní Morava  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top