Týdenní plán od 12. 12. do 16. 12. 2011

Český jazyk

 • Slovesa, procvičování.
 • Jednoduché a složené tvary sloves.
 • Malý pracovní sešit 1. díl str. 1-2.
 • Učebnice str. 60-63.

Český jazyk – sloh

 • Blahopřání.

Anglický jazyk

 • Vánoce, koledy, říkanky.
 • Sloveso to be, zápor.
 • Pracovní sešit str. 24-25.

Matematika

 • Čísla větší než 10 000.
 • Čtení, zápis, porovnávání
 • Učebnice str. 8-11.
 • GE: pravý úhel, rovnoběžky, kolmice.

Vlastivěda

 • Orientace na mapě, pohoří.
 • Vodstvo ČR.
 • Učebnice str. 20-22.

Přírodověda

 • Patra lesa.
 • Rostliny a živočichové lesa.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení vánočního svícnu.

Výtvarná výchova

 • Utváření jednoduchých prostorových objektů.

Hudební výchova

 • Nácvik koledy, poslech vánočních písní.

Tělesná výchova

 • Přihrávky, pohyb s míčem, střelba na koš.

Informatika

 • Základní funkce grafického editoru – nástroje, možnosti.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Na středu 14. 12. donést drobné ozdoby na vánoční svícen.
 2. Zkontrolovat věci do geometrie (2 pravítka, dlouhé a trojúhelník s ryskou, kružítko).
 3. Prosím, dohlédněte na nákup dárku pro kamaráda (děti si svého kamaráda vybraly samy, příští týden budeme mít vánoční besídku).
 4. Kontrolujte prosím známky a informace na Moje EL-KA.

 

Regína Hajná, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO!!!!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Vyjmenovaná slova Písemné násobení Vánoce
Slovesa – basket Písemné sčítání Slovíčka Vánoce
Slovesa – Bárt Násobení a dělení na čas Moje tělo
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Zápor to be
Potravní řetězce Hory a pohoří  
Test o houbách Vodstvo – řeky  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top