Týdenní plán od 28. 11. do 2. 12. 2011

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov.
 • Malý pracovní sešit str. 23-25.
 • Slovesa – neurčitek.
 • Učebnice str. 48-51.

Český jazyk – sloh

 • Popis děje.

Český jazyk a literatura

 • Říkanka.
 • Obsah přečtené knihy za listopad.
 • Čítanka str. 52-57.

Anglický jazyk

 • Otázky a krátké odpovědi, sloveso to be.
 • Množné číslo.
 • Pracovní sešit str. 21-22.

Matematika

 • Násobení a dělení zpaměti.
 • Větší test na zopakování.
 • Slovní úlohy.
 • Učebnice str. 48-52.
 • GE: pravý úhel.

Vlastivěda

 • Opakování krajů a krajských měst.
 • Orientace na mapě.
 • ČR – pohoří, hory a nížiny.
 • Učebnice str. 14-17.

Přírodověda

 • Testík na rostliny.
 • Pokračování živočichové.

Pracovní činnosti

 • Pokusy a pozorování.

Výtvarná výchova

 • Písmo jako dekorativní prvek – psané, kreslené, tištěné.
 • Vánoční pohlednice.

Hudební výchova

 • Hudební hra na ozvěnu.
 • Vánoční písně.

Tělesná výchova

 • Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Donést kostýmy z pohádky do školy (ještě hrajeme pro školku a nižší stupeň).
 2. V pátek 2. 12. vystupujeme na náměstí. Sraz v kostýmech v 15.45 u tribuny. Kulisy a rekvizity dovezu. Informace ještě pošlu EL-KOU.
 3. Pokud máte doma poničená CD, pošlete po dětech (výzdoba na ples).
 4. Na 9. 12. se plánuje pro děti “ Kloboukový bál“, chystejte jednoduché masky nebo klobouk.
 5. Kontrolujte prosím známky a informace na Moje EL-KA.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Pravopisná cvičení Padající znaménka Sloveso to be
Had na z Dělení násobků deseti na čas Množné číslo
Slovesa Logic – překákej kameny Vánoce
Slovní druhy Násobení násobků deseti na čas Hračky
 PŘÍRODOVĚDA  VLASTIVĚDA Čísla
Kvíz o savcích Riskuj  
Puzzle živočichové Mapa ČR  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top