Týdenní plán od 5. 12. do 9. 12.

Čtení

 • Skládání na tabulky
 • Živá abeceda str. 22
 • Slabikář str. 12, 13, 14

Psaní

 • Diktát psacích písmen a slabik
 • Opis a přepis

Matematika

 • Součet a rozdíl do 6
 • Ma str. 30, 31, 32

Prvouka

 • Roční období

Pracovní vyučování

 • Vystřihování symetrických tvarů z přeloženého papíru

Výtvarná výchova

 • Práce s ilustrací

Hudební výchova

 • Koledy
 • Správné dýchání a výslovnost

Tělesná výchova

 • Akrobacie

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 9. 12. přijďte s dětmi na karneval, začátek v 16,00 hod. Vstupné zdarma, děti mohou vzít i mladší sourozence. Denně s dětmi čtěte, pokud přes víkend nečtou, je to poznat.

                              Grčková L., třídní učitelka

                      

Back To Top