Týdenní plán od 28. 11. do 2. 12.

Čtení

 • Vyvození y,Y
 • Živá abeceda str. 22
 • Skládání na podložky – slabiky a slova
 • Popis postavy z oblíbených seriálů

Psaní

 • Diktát psacích písmen a slabik
 • Psaní m, M
 • Přepis písmen a slabik

Matematika

 • Číslice 6
 • Ma str. 26, 27, 28
 • Slovní úlohy

Prvouka

 • Minulost a současnost
 • Vycházka

Pracovní vyučování

 • Základy ošetřování pokojových rostlin

Výtvarná výchova

 • Ilustrace pohádky

Hudební výchova

 • Notová osnova
 • Koledy

Tělesná výchova

 • Akrobacie

Doplňující informace pro rodiče

Prohlédněte dětem hlavy!

                  

Back To Top