Týdenní plán od 5. 10. do 9. 10. 2015

Čtení

 • Souhláska M, m, slabiky s M
 • Automatizace čtení samohlásek
 • Skládání dle diktátu
 • ŽA str. 10 a 11

Psaní

 • Psaní s říkankou
 • Uvolňovací cviky
 • Písanka str. 19-21

Matematika

 • Porovnávání čísel
 • Nácvik psaní číslic 2 a 3
 • PS str. 13 a 14

Prvouka

 • Podzim – změny v přírodě, počasí, znaky podzimu
 • PS str. 10-13

Pracovní vyučování

 • Sběr a rozlišování přírodních materiálů

Výtvarná výchova

 • Linie – pozorování linií v přírodě

Hudební výchova

 • Nácvik písně Myš
 • Hra na tělo

Tělesná výchova

 • Překonávání přírodních překážek
 • Pěší turistika – vytrvalost

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý 6. 10. 2015 jdeme na vycházku do přírody. Bližší informace na El-ce.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Čtení samohlásek Porovnáváme Podzim
Domino   Počasí na podzim
Písmeno M   Stromy a keře
Slabiky s M    
Písmenko M    

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top